Zijn de interferentiegebieden gebieden die onder de Europese richtlijn INSPIRE vallen?

Vraag

Zijn de interferentiegebieden gebieden die onder de Europese richtlijn INSPIRE vallen?

Antwoord

Nee. Hoewel dit type informatie veel wegheeft van “Restriction Areas” uit Annex 3 van INSPIRE blijkt dit niet het geval. Bodem+ heeft dit laten toetsen.