Onze gemeente heeft andere aandachtsgebieden, zoals leemlagen die niet doorboord mogen worden. Kunnen we die ook (laten) publiceren?

Vraag

Onze gemeente heeft andere aandachtsgebieden, zoals leemlagen die niet doorboord mogen worden. Kunnen we die ook (laten) publiceren?

Antwoord

Ja, de handleiding beschrijft ook een 'overige' categorie, waarin gemeenten overige aandachtsgebieden kunnen opgeven. Deze categorie kan niet nader gespecifieerd worden via de WKO-tool. Bezoekers worden voor meer informatie doorverwezen naar het bevoegd gezag. Ons advies is echter om hier terughoudend mee om te gaan. Het publiceren van kaarten belast namelijk de provinciale servers en bovendien is een groot aantal arceringen op de kaart niet stimulerend voor de toepassing van bodemenergie.