Stroomschema’s aanpak verontreinigde (spoed)locaties

Onderstaande schema’s bieden houvast bij de aanpak van verontreinigde (spoed)locaties. Afhankelijk van de fase, onderzoek of sanering, kan men het schema doorlopen en krijgt zo tips bij de aanpak van de locatie, ook over financiële instrumenten.

Nu de aanpak van spoedlocaties in een stroomversnelling is belandt, blijven de zogenaamde ‘lastig’ aan te pakken locaties over. Uit de Praktijkmiddagen en landelijke spoeddagen, die Bodem+ en het 'Uitvoeringsprogramma bodemontwikkelingsbeleid' hebben georganiseerd kwam eerder al het signaal dat bevoegd gezag behoefte heeft aan ondersteuning bij de aanpak dit soort locaties. Vragen als ‘wie spreek je het beste aan?’ en ‘kom ik in aanmerking voor de bedrijvenregeling?’ lijken nog niet zo gemakkelijk te beantwoorden.

In samenwerking met een aantal mensen van overheden heeft Bodem+ schema’s laten opstellen, die houvast bieden bij de aanpak van verontreinigde (spoed)locaties. Afhankelijk van de fase, onderzoek of sanering, kan men het schema doorlopen en krijgt zo tips bij de aanpak van de locatie. Redelijk nieuw is de aanvulling met de bestaande financiële instrumenten. De beschikbaarheid van een financiële bijdrage kan soms net het zetje geven. Maar is er dan geen sprake van staatssteun? De schema’s geven hier antwoord op en brengen bevoegd gezag een stapje verder bij afronding van de spoedopgave.