Onderzoek vereenvoudiging aanpak toplaag onder geërodeerde asbestdaken

Het wetsvoorstel dat een verbod op asbestdaken mogelijk moest maken (2024), is door de Eerste Kamer verworpen. Dit betekent dat er voor asbestdaken geen wettelijke verwijderplicht geldt. Bij asbesttoepassingen die in een dusdanig slechte staat zijn dat zij een gevaar voor de omgeving opleveren, kan het bevoegd gezag wel eisen dat deze verwijderd worden.

Ter voorbereiding van een mogelijk asbestdakenverbod per 2024 is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangegrepen om in 2017 te onderzoeken of het mogelijk is de aanpak van de toplaag van de bodem te koppelen aan de verwijdering van het asbestdak (integrale aanpak).
Daarbij is onderzocht welke wet- en regelgeving van toepassing is op de verwijdering van het asbestdak en op de sanering van de toplaag, welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn en welke wet- en regelgeving hiervoor moet worden aangepast. Daarnaast is een multicriteria-analyse uitgevoerd, zijn diverse gesprekken in de keten gevoerd en is onderzocht wat de kosten zijn van de verschillende opties.