Asbest in bodem

asbest_infomil_436_200

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Losse asbestvezels zijn met het blote oog niet zichtbaar.

Asbest is in het verleden veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen, vanwege de goede eigenschappen. Het is sterk, slijtvast en isolerend en bovendien goedkoop. Asbest is bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen. De grote risico's die asbest oplevert voor de gezondheid werden pas later bekend. Door demping, onzorgvuldige sloop en calamiteiten (brand) kan asbest op of in de bodem terecht komen.

Asbestvezels kunnen bij inademing diep in de longen doordringen en op termijn buikvlieskanker, longvlieskanker en asbestose (stoflongen) veroorzaken. Hieraan sterven jaarlijks in Nederland naar schatting zo'n 700 mensen. De termijn tussen blootstelling en ziek worden kan tientallen jaren duren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is samen met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk voor regelgeving over asbest.

De belangrijkste (dus niet alle) bestaande wet- en regelgeving en publicaties op het gebied van asbest (in bodem) kunt u vinden op Rijksoverheid.nl. Het accent van de informatie die u daar wordt aangeboden ligt op de milieu-aspecten van asbest en de relevante regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Een overzicht van alle wet- en regelgeving op het gebied van asbest, kunt u vinden bij InfoMil. Via de website van InfoMil wordt u ook verwezen naar andere organisaties (voor mondelinge informatie).

In het 'Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, Protocol Asbest', dat is opgenomen als bijlage 3 van de Circulaire bodemsanering zoals gewijzigd per 1 juli 2013, is geregeld wanneer er voor een bodemverontreiniging met asbest sprake is van een geval van ernstige verontreiniging en wanneer een spoedige sanering daarvan noodzakelijk is.

Meer informatie

Externe links/downloads