Organisatie en financiering gebiedsgericht grondwaterbeheer, 27-5-2011

Dit product is een vervolg op de rapportage die is opgesteld naar aanleiding van een onderzoek van de LBOW-commissie grondwater. De commissie heeft zich in het rapport vooral gericht op gebieden waar grondwaterbeheer een complexe bestuurlijke opgave vormt. De commissie doet onder ander de aanbeveling om gebruik te maken van bestuurlijke arrangementen zoals dat ook binnen andere beleidsterreinen gebeurt. Een praktische handreiking om te komen tot een bestuurlijk arrangement ontbreekt nog. De leidraad moet partijen op weg helpen wanneer zij te maken krijgen met complexe bestuurlijke opgaven waarvoor een arrangement een oplossing kan bieden.