Doelgroepenanalyse Gebiedsgericht grondwaterbeheer

Het doel van het maken van deze doelgroepanalyse is om een beter beeld te krijgen van de betrokken partijen bij gebiedsgericht grondwaterbeheer vanaf het initiatief tot en met het willen instellen van het daadwerkelijke beheer zodat je vraag en aanbod van activiteiten beter op elkaar kunt laten aan sluiten. De analyse wordt uitgevoerd vanuit het perspectief van de initiatiefnemer gebiedsgericht grondwaterbeheer.

De veronderstelling is dat als de gebiedsbeheerder de partijen waarmee en waarvoor hij werkt beter leert kennen, hij ook weet wat hen drijft, wat hun behoeften is en hoe ze het beste zijn te benaderen. Op basis van de doelgroepanalyse kan dan ook systematischer te werk worden gegaan. De gebiedsbeheerder kan met een plan van aanpak of een uitvoeringsprogramma het goede en gerichte aanbod aan activiteiten ontwikkelen voor de diverse doelgroepen.