Gebiedsgericht grondwaterbeheer gebruikt push- en pullfactoren

Er zijn factoren waardoor er druk bestaat (push) om tot gebiedsgericht grondwaterbeheer te komen, zoals grootschalige grondwaterverontreinigingen. Maar zonder de aanwezigheid van aantrekkelijke zaken met een ruimtelijke component als winning van drinkwater of warmte koude opslag (pull) blijkt gebiedsgericht grondwaterbeheer vaak niet van de grond te komen.

Voor onderstaande 14 situaties zijn de push- en pullfactoren, actoren en voorbeeldprojecten beschreven in factsheets: