Cahier gebiedsgericht grondwaterbeheer

Het cahier geeft een kijkje in de praktijk van gebiedsgericht grondwaterbeheer. Ook beschrijft het stapsgewijs wat er allemaal komt kijken bij het in gang zetten, organiseren en financieren van gebiedsgericht grondwaterbeheer. Daarmee is dit cahier een goede introductie van, en een praktisch naslagwerk over alle facetten van gebiedsgericht grondwaterbeheer.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer kent verschillende aanvliegroutes. Bodemverontreiniging is er daar één van. Ruimtelijke ontwikkeling ook, net als het starten of juist het stoppen van een grondwateronttrekking en de relatie met waterkwantiteitsbeheer.

Het cahier gebiedsgericht grondwaterbeheer is in opdracht van SKB en het Uitvoeringsprogramma bodemconvenant opgesteld.