Beleidsplan Ondergrond definitief, Gemeente Hengelo

Hengelo is van oudsher een dynamische stad. Het kende en kent nog steeds veel vormen van industriële bedrijvigheid. Hengelo is ook een stad met ambities voor de toekomst. Zowel op economisch en ruimtelijk gebied als op sociaal en maatschappelijk gebied.

De vele bedrijvigheid heeft haar sporen achtergelaten in de ondergrond. Zo is op verschillende plekken in de stad het grondwater ernstig verontreinigd. De afgelopen jaren tonen aan dat ruimtelijke ontwikkelingen stagneren door deze verontreinigingen. Het onderzoeken en saneren leidt namelijk tot hoge kosten waarvan het eindresultaat meestal onduidelijk is. Dan doen zich vragen voor als ‘wanneer ben ik waarvoor verantwoordelijk?’ en ‘hoe lang blijf ik dan verantwoordelijk?’.

Met het Beleidplan Ondergrond maken we de weg vrij voor een gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen in Hengelo. Het bevat de uitgangspunten om te komen tot een weloverwogen aanpak van deze verontreinigingen. We hebben ervoor gekozen om ons in dit beleidsplan alleen hierop te concentreren. En niet op de andere functies
die de ondergrond ons biedt.