Ervaringen met gebiedsgericht grondwaterbeheer van de gemeente Tilburg

Veel bodemverontreiniging in Tilburg is ontstaan door de textielindustrie. De toen gebruikte ontvettingsmiddelen kunnen in de zandgrond onder Tilburg tot 50 meter diep uitzakken. Het verwijderen van deze verontreiniging is moeilijk en kostbaar. De gemeente Tilburg, Waterschap De Dommel en de provincie Noord-Brabant hebben besloten het beheer van het verontreinigd grondwater gezamenlijk aan te pakken.|

Grondwaterverontreiniging heeft negatieve gevolgen voor bijvoorbeeld de aanleg van parkeergarages, vernieuwen van rioleringen en aanleggen van ondergrondse energiesystemen. Deze activiteiten vallen duurder uit of lopen vertraging op door bodemonderzoek en maatregelen om de verontreiniging weg te halen. In landelijk gebied vormt grondwaterverontreiniging zelfs een bedreiging voor milieu en agrarische bedrijfsvoering.

De gemeente Tilburg, Waterschap De Dommel en de provincie Noord-Brabant hebben al een aantal stappen gezet, die zijn beschreven in de Handreiking Gebiedsgericht grondwaterbeheer. Deze handreiking beschrijft de zoektocht naar een oplossing voor deze problematiek in Tilburg. Ondertussen wordt ook gekeken of deze aanpak bruikbaar is voor andere gebieden in Noord Brabant.

Bijlagen(n):
Handreiking Gebiedsgericht grondwaterbeheer Tilburg