Nieuwe aanpak verontreinigd grondwater in het Gooi

het_gooi

Het grondwater in het Gooi is sterk verontreinigd. Dit komt door industriële activiteiten in het verleden. Als eerste in Nederland hebben op vrijdag 8 juli de zeven gemeenten in het Gooi, de provincie Noord-Holland, de waterleidngbedrijven Vitens en PWN, Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijk een overeenkomst voor de gezamenlijke aanpak van verontreinigd grondwater in het Gooi gesloten.

Door samen te werken kan er focus aangebracht worden in het beheren en indien nodig saneren van het grondwater, waarbij bescherming van natuurgebieden en gebieden voor waterwinning voorop staat. Ook komt er meer ruimte voor de combinatie van ruimtelijke ontwikkeling en sanering. Dit convenant biedt eigenaren van verontreinigde locaties de mogelijkheid om vrijwillig deel te nemen aan deze gezamenlijke aanpak van het gebiedsgericht beheer in het Gooi. Voor eigenaren betekent dit dat zij alleen de bron in de bodem moeten saneren en dat zij de resterende grondwatervervuiling kunnen afkopen naar de overheid. Hierdoor is de eigenaar veel (ca. vijf keer) voordeliger uit en zijn ze gevrijwaard van het saneren en/of monitoren van het verontreinigde grondwater.

Inmiddels zijn er drie locaties afgekocht: de Gasfabriek in Bussum, Amsterdamse Straatweg en Energieweg in Naarden. Daarnaast zijn er gesprekken gaande over zes andere locaties.