Instrumenten bodemsanering

Bodem+ en SKB hebben in 2006 het project 'Verbetering Kostenbeheersing bodemsaneringsprojecten' uitgevoerd. Dit heeft opgeleverd:
  1. Identificatie van de belangrijkste oorzaken voor de optredende kostenstijgingen c.q. afwijkingen tussen verwachte en gerealiseerde kosten bij bodemsaneringsprojecten, zie het rapport Verbetering kostenbeheersing bodemsaneringsprojecten.
  2. Ontsluiting van instrumenten, implementeerbaar op het niveau van provincie/gemeente/milieudienst, om kosten van saneringen beter te beheersen, zie het overzicht van (zowel procesmatige als technische) Instrumenten in de bodemsaneringsketen op www.bodemrichtlijn.nl (Normdocumenten en afweging(smodellen); Communicatie; Risicomanagement en contractvorming; Financieel). Daarin staan onder andere: