Onderzoek Multiplier Bodemsanering

Het begrip 'Multiplier Bodemsanering' is geïntroduceerd in het kader van de Beleidsvernieuwing Bodemsanering (BEVER). In die tijd is de omslag gemaakt van een systeem van vangnetfinanciering door de overheid naar een 'participatief stelsel'.

In zo’n stelsel wordt bodemsanering zoveel mogelijk aangehaakt bij maatschappelijke dynamiek en wordt ervan uitgegaan dat belanghebbenden bijdragen aan het oplossen van het bodemprobleem. Zo’n bijdrage is niet alleen redelijk maar gezien de omvang van de bodemverontreinigingsproblematiek (circa € 19 miljard) ook onvermijdelijk. Financiering door alleen de overheid is onmogelijk. In het beleid wordt uitgaan van een gewenste multiplier van 4, waarbij naast elke euro van de overheid er drie door de markt worden opgebracht.

In het rapport wordt ingegaan op vragen als:

  1. Welke multipliers zijn er de laatste jaren feitelijk gerealiseerd, wat zijn de verklaringen daarvoor en wat zijn de toekomstverwachtingen?
  2. Welke mogelijkheden zijn er volgens provincies en gemeenten om de bijdragen van derden te vergroten?
  3. Welke aanbevelingen zijn mogelijk (gezien de antwoorden op 1 en 2) om tot een structureel hogere multiplier te komen.

Downloads