Wat is de deminis voor bodemsanering?

Vraag

Wat is de deminis voor bodemsanering?

Antwoord

De de-minimis refereert aan het bedrag tot welke er geen ontoelaatbare staatssteun optreedt. Dit is €200.000 per drie jaar voor een eigenaar/erfpachter, niet zijnde overheid of particulier, van een bedrijfsterrein voor de sanering van een dergelijk bedrijfsterrein. De Bedrijvenregeling valt hier niet onder en onder de bedrijvenregeling kan dus steun gegeven worden boven de de-minimis (€200.000). De Bedrijvenregeling is hiervoor getoetst door de Europese Commissie. De de-minimis geldt voor de co-financieringsregeling en de draagkrachtregeling.

Eventuele bijdragen aan een eigenaar/erfpachter voor de sanering van een verontreinigd bedrijfsterrein vanuit de co-financieringsregeling of draagkrachtregeling, die wordt toegepast door een volgens de Wbb bevoegde overheid, worden bekostigd vanuit provinciefonds en gemeentefonds van diezelfde bevoegde overheid.