Hoeveel draagt de overheid bij aan sanering?

Vraag

Hoeveel draagt de overheid bij aan sanering?

Antwoord

De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de betrokkenheid bij de oorzaak van de verontreiniging en/of van het moment waarop het verontreinigde terrein is verworven. Voor midden- en kleinbedrijven gelden hogere bijdragepercentages om tegemoet te komen aan schaalnadelen van kleinere bedrijven. In het stappenschema in bijlage D van de Handleiding Bedrijvenregeling kunt u zien tot welke bijdragepercentages dit in concrete gevallen leidt.