Wie komt er in aanmerking voor subsidie?

Vraag

Wie komt er in aanmerking voor subsidie?

Antwoord

De subsidie is bedoeld voor eigenaren, of als op het bedrijfsterrein een recht van erfpacht rust, de erfpachters van in gebruik zijnde bedrijfsterreinen.