Is sanering van waterbodems ook subsidiabel in het kader van de bedrijvenregeling?

Vraag

Is sanering van waterbodems ook subsidiabel in het kader van de bedrijvenregeling?

Antwoord

Waterbodems vallen onder de Wbb voorzover het afgraven/baggerwerkzaamheden ten behoeve van sanering betreft. Sanering van waterbodems is daarmee in beginsel ook subsidiabel in het kader van de bedrijvenregeling. Nautisch baggeren is niet subsidiabel. Hier is namelijk sprake van onderhoudsbaggerwerkzaamheden.