Hoe vraagt een eigenaar of erfpachter subsidie aan?

Vraag

Hoe vraagt een eigenaar of erfpachter subsidie aan?

Antwoord

Eigenaren of erfpachters of hun gemachtigde kunnen subsidie aanvragen bij het bevoegde gezag Wbb. Dit kan alleen als men zich tijdig heeft aangemeld. Neem voor het indienen van een aanvraag tot subsidieverlening contact op met het bevoegd gezag (zie het overzicht (doc, 69 kB) van alle gemeenten en het daarbij behorende bevoegd gezag Wbb).