Hoe zit het nu met verwerving na 1995, zonder economisch gewin?

Vraag

Hoe zit het nu met verwerving na 1995, zonder economisch gewin?

Antwoord

Een knelpunt in het Interimbeleid betrof situaties waarin geen subsidie kon worden toegekend aan bedrijven die na 1995 hebben verworven, terwijl er geen sprake was van economisch gewin, zoals bij een omzetting van de rechtsvorm of overdracht in familieverband. Om deze reden regelt artikel 18 van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering dat deze situaties niet moeten worden beschouwd als verwerving. Uit de toelichting op artikel 18 blijkt dat het gaat om situaties waarbij aannemelijk kan worden geacht dat de eventuele aansprakelijkheid voor bestaande bodemverontreiniging niet is meegewogen. Deze opsomming is niet limitatief bedoeld. Niet expliciet genoemde situaties, waarvoor datzelfde argument kan gelden, kunnen ook worden gezien als een uitzondering op de verwerving als bedoeld in artikel 17. Daarbij kan worden gedacht aan een overdracht binnen een holding waarbij geen sprake is van economisch gewin, de aansprakelijkheid niet is meegewogen en de zeggenschap grotendeels in handen van dezelfde natuurlijke persoon is gebleven. Dit kan worden aangemerkt als een met de in artikel 18 genoemde situaties vergelijkbare omstandigheid. Daarbij moet de overdracht wel zijn vrijgesteld van overdrachtsbelasting. De beslissing om in een dergelijk geval subsidie toe te kennen, dient goed te worden gemotiveerd.