Kunnen gemeenten een nader bodemonderzoek eisen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwen?

Vraag

Kunnen gemeenten een nader bodemonderzoek eisen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwen?

Antwoord

Volgens artikel 8 lid 4 van de Woningwet (Ww) kunnen gemeenten een (bodem)onderzoek eisen naar de aard en mate van de verontreiniging. In de praktijk worden de vereisten hieraan vaak gelijkgesteld met een nader (bodem)onderzoek volgens de Wbb.  Maar in de Wbb kan een nader onderzoek alleen worden geëist door een bevoegde overheid Wbb (artikel 43 Wbb).

Ook in de Regeling Omgevingsrecht (MOR) en BOR (Besluit omgevingsrecht) wordt gesproken over ‘onderzoek(srapport)' in algemene zin en is het vragen van een nader (bodem)onderzoek dus niet expliciet uitgesloten. Volgens artikel 2.22 Wabo is het ook nog mogelijk aan de omgevingsvergunning extra voorschriften te verbinden. In de Bouwverordening of het beleid van de gemeente kan dit verder worden ingevuld.