In welke situaties kan bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen (Wabo) om een bodemonderzoek worden gevraagd?

Vraag

In welke situaties kan bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen (Wabo) om een bodemonderzoek worden gevraagd?

Antwoord

Als er een omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub a Wabo, dan is artikel 8 lid 3 van de Woningwet van toepassing (net als voor de inwerkingtreding van de Wabo) en kan er een bodemonderzoek worden geëist indien is voldaan aan de voorwaarden die in dit artikel worden genoemd (zie verder paragraaf 4 uit de modelbouwverordening). Volgens de Woningwet is er een bodemonderzoek vereist indien o.a.:

  • het een bouwwerk betreft waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend (meer dan 2 uur per (werk)dag) mensen verblijven
  • bouwwerken die de grond raken

De bouwverordening mag echter geen regels stellen voor bouwwerken die naar aard en omvang gelijk zijn aan omgevingsvergunningvrije bouwwerken.