Wat kan het bevoegd gezag doen als de locatie wordt verkocht aan een koper die niet bereid is met de nazorgplichtige een overeenkomst over de nazorg te sluiten?

Vraag

Wat kan het bevoegd gezag doen als de locatie wordt verkocht aan een koper die niet bereid is met de nazorgplichtige een overeenkomst over de nazorg te sluiten?

Antwoord

Het bevoegd gezag kan de verkoop niet tegengaan. Wel kan het bevoegd gezag de wijziging van de tenaamstelling weigeren en de nazorgplichtige blijven aanspreken op diens verplichtingen, zoals vastgelegd in het nazorgplan. Door dit actief aan de verkoper uit te dragen, bereikt het bevoegd gezag mogelijk dat de verkoper afziet van de verkoop of een koper zoekt die wel bereid is de nazorg over te nemen.