Hoe moet worden gehandeld wanneer blijkt dat het nazorgplan waarmee is ingestemd niet wordt uitgevoerd?

Vraag

Hoe moet worden gehandeld wanneer blijkt dat het nazorgplan waarmee is ingestemd niet wordt uitgevoerd?

Antwoord

In dat geval is sprake van handelen in strijd met de wet (art. 39e lid 2 Wbb). Er kan een last onder dwangsom worden gegeven, bestuursdwang worden toegepast en/of aangifte bij het OM worden gedaan wegens een economisch delict. Indien financiële zekerheid is gesteld, kan, nadat bestuursdwang is toegepast, verhaal van de kosten van bestuursdwang op degene die de zekerheid heeft gesteld, plaatsvinden (zie vraag 21).