Hoe kan worden geregeld dat de nazorg wordt voortgezet na verkoop van de locatie?

Vraag

Hoe kan worden geregeld dat de nazorg wordt voortgezet na verkoop van de locatie?

Antwoord

Dit kan geregeld worden door verkoper en koper het bevoegd gezag gezamenlijk te laten verzoeken om in te stemmen met de wijziging van de tenaamstelling van het nazorgplan en, indien van toepassing, de beëindiging van de gestelde financiële zekerheid. Een koper zal financiële zekerheid moeten stellen, als het bevoegd gezag dat nodig acht.