Wat is nazorg?

Vraag

Wat is nazorg?

Antwoord

Nazorg is het toepassen en waarborgen gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd van maatregelen. De maatregelen zijn gericht op het voorkomen en ongedaan maken van risico’s als gevolg van bodemverontreiniging die na een bodemsanering is achtergebleven. Nazorg kan bestaan uit monitoring, maar ook uit het regelmatig inspecteren en in stand houden van de voorzieningen die bij de sanering zijn aangebracht. Ook het respecteren van gebruiksbeperkingen wordt wel onder nazorg begrepen.