Kan een opvolgend eigenaar worden verplicht tot nazorg conform het nazorgplan waarmee is ingestemd?

Vraag

Kan een opvolgend eigenaar worden verplicht tot nazorg conform het nazorgplan waarmee is ingestemd?

Antwoord

Nee. Deze kan door het bevoegd gezag niet worden verplicht tot nazorg, aangezien art. 39e lid 2 Wbb niet de eigenaar aanwijst, maar de saneerder of degene die in het nazorgplan daartoe is aangewezen. De opvolgend eigenaar dient wel de beperkingen in het gebruik van de bodem die zijn beschreven in het nazorgplan in acht te nemen (art. 39e lid 2 Wbb).