Hoe kan een regeling met een fonds er bijvoorbeeld uitzien?

Vraag

Hoe kan een regeling met een fonds er bijvoorbeeld uitzien?

Antwoord

De saneerder en eventuele belanghebbenden, zetten geld als fonds opzij en brengen dat onder bij een andere, niet commerciële rechtspersoon zoals een stichting waar eventueel ook het bevoegd gezag aan deelneemt en aan wie de eigendom van de vervuilde locatie wordt overgedragen. Het bedrag moet overeenkomen met de gekapitaliseerde, eeuwigdurende lasten om de eeuwigdurende nazorg en het terugvalscenario uit te kunnen voeren. De stichting moet als taak hebben het plegen van nazorg, onderzoek en monitoring en het uitvoeren van eventuele aanvullende saneringsmaatregelen. De stichting moet daarvan periodiek verantwoording afleggen aan het bevoegd gezag. Deze regeling wordt onder meer toegepast in de provincies Groningen en Drenthe voor de in het veenkoloniale gebied veel voorkomende gedempte wijken.