Welke 'andere voorzieningen' bestaan er?

Vraag

Welke 'andere voorzieningen' bestaan er?

Antwoord

Je kunt denken aan waarborgsommen en verzekeringen. Bij een waarborgsom spreekt de saneerder met het bevoegd gezag een bepaald bedrag af, meestal ter grootte van een beperkt deel van de kosten, dat aan het bevoegd gezag wordt overgemaakt. Bij verzekering dient erop te worden gelet dat het bevoegd gezag een directe aanspraak op de verzekeraar krijgt om te voorkomen dat bij faillissement van de saneerder de uitkering in de boedel valt. Een verzekering heeft verder het nadeel dat opzettelijke overtreding van voorschriften niet gedekt is.