Europees project COCOON over het beheer van stortplaatsen

In het Interreg Europe project COCOON “Consortium for a Coherent European Landfill Management Strategy” wordt het beleid voor het beheer van gesloten en in gebruik zijnde stortplaatsen uitgewerkt. Dit project werd op 14 november 2016 goedgekeurd door de Europese Commissie.

cocoon-poster

Doel van COCOON is om beleidsinstrumenten te ontwikkelen en te integreren om duurzaam beheer van stortplaatsen mogelijk te maken. Hierbij worden innovaties en het toepassen van schone technologie gestimuleerd en daadwerkelijk in praktijk gebracht.

Namens Nederland neemt Rijkswaterstaat Leefomgeving deel aan dit Europese project. De algehele projectcoördinatie is in handen van Cleantech Flanders.

Overige partners zijn:

  • Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) (België)
  • Department of Environment, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment (Cyprus)
  • State office of Environment of the State of Brandenburg (Duitsland)
  • Sanitation Cordoba (SADECO) (Spanje)
  • Environment and Resources Authority en WasteServ Malta Ltd (Malta)

De partners van het project COCOON gaan het regionaal beleid over het beheer van de stortplaatsen in 6 regio’s verbeteren. Elke regio start vanuit de bestaande nationale of regionale wetgeving en wisselt kennis met elkaar uit voor beleidsvernieuwing.

Project website

Europese wetgeving

Op dit moment bestaat er nog geen specifieke Europese wetgeving over het beheer en valorisatie (opwaarderen) van stortplaatsen. Ook is het beleid over afvalbeheer en bodembescherming niet geïntegreerd in een overkoepelend kader van de circulaire economie. Dit geeft meteen de relevantie van het project voor Europa aan.

Het Interreg Europe project COCOON is ingediend naar aanleiding van de vraag van de Europese Commissie om een beleidsvisie te ontwikkelen voor het beheer van de stortplaatsen in Europa.

Lees het volledige artikel (pdf) (pdf, 169 kB).