Stakeholdersmeeting COCOON 1-10-2020

Doel van het Interreg Europe project COCOON is om beleidsinstrumenten te ontwikkelen en te integreren om duurzaam beheer van stortplaatsen mogelijk te maken. Voor de Nederlandse bijdrage aan COCOON was stap 1 het aanpassen van het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP 3). In LAP 3 zijn aanpassingen gemaakt voor de thema’s ‘meerjarige opslag’, ‘duurzaam stortbeheer’, ‘herontwikkeling voormalige stortplaatsen’ en ‘afvalmining’. De komende 2 jaar gaan we monitoren hoe deze aanpassingen bijdragen aan duurzaam stortplaatsbeheer. Hiervoor wordt binnenkort een enquête uitgezet bij provincies en gemeenten.

Op 1 oktober 2020 stond Rijkswaterstaat Leefomgeving aan de lat om de 10e bijeenkomst voor projectpartners van COCOON te organiseren. Door de ontwikkelingen rondom COVID-19 geen fysieke bijeenkomst, maar via Zoom is de voortgang van het project gedeeld.

Innovaties en schone technologie

Het doel van COCOON is om beleidsinstrumenten te ontwikkelen en te integreren om duurzaam beheer van stortplaatsen mogelijk te maken. Hierbij worden innovaties en het toepassen van schone technologie gestimuleerd en daadwerkelijk in praktijk gebracht. Het project startte in 2017 en eindigt eind 2021. De eerste 3 jaar droegen de partners bij aan de verbetering van hun regionaal beleid over het beheer van de stortplaatsen. Elke regio startte daarbij vanuit de bestaande nationale of regionale wetgeving en wisselt kennis uit voor beleidsvernieuwing. Dit resulteerde voor iedere partner in een actieplan.

Workshops

Na een welkomstwoord door Maaike Ritzen (afdelingshoofd afval en materialen) en een uiteenzetting van het stortbeleid in Nederland, lichtten de projectpartners de voortgang van de uitvoering van hun actieplannen toe. In Nederland is het actieplan gericht op actualisering van hoofdstuk 12 ‘storten’ in het LAP3.

De middag stond in het teken van een tweetal workshops: een workshop over geofysische methoden om data in een stortplaats te verzamelen, en een workshop over webbased GIS in Andalusië.

Om de dag op informele wijze af te sluiten, is een digitale borrel georganiseerd waarbij elke projectpartner een lokale (eet- of drank) specialiteit presenteerde.

Meer informatie over het project en de bijeenkomst is op de website van Interreg Europe te vinden.