Europees project COCOON: van stortplaats naar goudmijn op 4 november in Utrecht

Europa kent meer dan 500.000 stortplaatsen! Het huidig beleid heeft geresulteerd in stortplaatsen als eindbestemming voor afval. Zijn de gestorte grondstoffen en het gebied daarmee afgeschreven voor de toekomst of liggen hier juist de grondstoffen voor de toekomst opgeslagen?

EU Interreg-project COCOON

De stortplaats als eindbestemming is volgens projectpartners van COCOON in strijd met de gedachte van een circulaire economie en duurzame gebiedsontwikkeling. Een half miljoen stortlocaties in de EU kunnen volgens ons niet zomaar als verloren oppervlak en grondstoffenvoorraad worden afgeschreven. De partners in COCOON streven daarom naar een dynamisch stortplaatsmanagement.

Wat doen we in Nederland?

Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) wordt volgend jaar geactualiseerd. Binnen dit beleidskader wordt het mogelijk gemaakt om van een statisch naar een meer dynamisch stortbeheer te komen.

Op 4 november horen wij graag van je wat er in de praktijk nodig is om deze wijzigingen in gang te zetten.

Dat doen we aan de hand van de volgende thema's:

 1. Opslag van afval op stortplaatsen (12.6 LAP)
  Nederland wil in 2050 een circulaire economie. Wij willen met jou de randvoorwaarden onderzoeken om afvalstoffen met potentie tot recycling -waarvan het nu technisch en/of economisch (nog) niet rendabel is- langdurig op stortplaatsen op te slaan.
  Moderator: Peter Frijns, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 1. Duurzaam stortbeheer (12.10 LAP)
  De Green Deal Duurzaam Stortbeheer heeft als doel om de verontreiniging binnen de stortplaats versneld onschadelijk te maken. Als het slaagt, behoort eeuwigdurende nazorg van gesloten stortlocaties tot het verleden en wordt het vraagstuk niet doorgegeven aan toekomstige generaties. Wij bespreken graag de knelpunten en oplossingen met je van Duurzaam Stortbeheer.
  Moderator: Geert-Jan ten Napel, provincie Flevoland
 1. Voormalige stortplaatsen (12.11.2 LAP)
  Met de invoering van de Omgevingswet verschuift de bevoegdheid voor voormalige stortplaatsen van provincies naar gemeenten. Dit biedt kansen voor haalbare businesscases doordat verschillende functies elkaar versterken en ontwikkelkosten worden gedeeld. Dit is een uitgelezen kans voor gemeenten die straks een nieuwe bevoegdheid hebben.
  Moderator: Ron Nap, gemeente Apeldoorn
 1. Afvalmining (12.12 LAP)
  Land dat voor nieuwe ontwikkelingen bruikbaar is, is schaars in Nederland. Ontwikkeling van (voormalige) stortplaatsen kan ook bestaan uit het (deels) verwijderen daarvan en de daarmee vrijkomende ruimte dan te benutten voor een vorm van gebiedsontwikkeling. In Vlaanderen zijn goede voorbeelden waar stortplaatsen als ongesorteerde voorraadsystemen worden gezien. Onze Vlaamse projectpartner wil deze kennis graag met ons delen. Maar hij hoort ook graag jouw ervaringen met afvalmining.
  Moderator: Eddy Wille, OVAM

Programma en doelstelling

De dag wordt geopend door Fons Van de Sande en Jan Frank Mars (Rijkswaterstaat en projectleiders COCOON). Zij geven een toelichting op de aanpassingen van het LAP. Vervolgens gaan we onder inspirerende leiding van de moderators werken aan de vraag hoe we van een stortplaats een goudmijn kunnen maken.

10:00 uur: welkom en introductie

10:30 uur: marktkraam van de 4 thema's

11:00 uur: pauze

11:15 uur: discussie in groepen

12:15 uur: terugkoppeling

12:30 uur: lunch

Aan het eind van de ochtend heb je een goed beeld welke kansen de wijzigingen in het LAP voor jou kunnen betekenen.

Doe en denk mee op 4 november bij LEF! Schrijf je dan voor 18 oktober in bij chantal.iesberts@rws.nl.


logo-cocoon