Ondertussen in COCOON-land…

Europa kent meer dan 500.000 stortplaatsen. Het huidig beleid heeft geresulteerd in stortplaatsen als eindbestemming voor afval. Zijn de gestorte grondstoffen en het gebied daarmee afgeschreven voor de toekomst of liggen hier juist de grondstoffen voor de toekomst opgeslagen?

Revitalisering gesloten stortplaatsOp 12 en 13 november vond de negende (en laatste) Interregional Exchange of Experiences van het Interreg Europe-project COCOON plaats in Malta. COCOON staat voor Consortium for a Coherent European Landfill Management Strategy. Doel van het consortium is om  beleidsinstrumenten te ontwikkelen en te integreren. Op deze manier wordt duurzaam beheer van stortplaatsen in Europa mogelijk. Het thema was ditmaal gericht op economische en wettelijke aspecten van stortplaatsen.

Organisator en projectpartner Wasteserv presenteerde de uitdagingen die (kleine) eilanden hebben om een hoogwaardig afvalmanagement te voeren, waarbij de kosten en het gedurende de seizoenen variabel aanbod van afval door toeristische druk belangrijke bepalende factoren zijn. Een vergroting van de bewustwording bij burgers om beter met afval om te gaan (voorkomen en gescheiden aanbieden) neemt op Malta concretere vormen aan. Hierdoor belandt  – in lijn met Europees beleid - steeds minder afval op stortplaatsen. Oude stortplaatsen krijgen nieuwe bestemmingen zoals een recreatiepark of natuur.

Afvalscheiding in Valeta MaltaDe Nederlandse bijdrage bestond uit een presentatie van project Biozon. Dit is een initiatief van een door bewoners opgerichte energiecoöperatie in de Achterhoek waarbij het stortgas uit een oude stortplaats wordt gewonnen en via een motor wordt omgezet in elektriciteit. Deze elektriciteit wordt verkocht en deelnemers ontvangen energiebelasting terug over de energie die zij produceren met de door hen aangeschafte ‘Groene Motor’.

Door de stortplaats in te richten als recreatiegebied, gebruiken de bewoners de stortplaats ook nadien op een zinvolle en leuke manier. Een mooi voorbeeld van duurzaam gebruik van een stortplaats!

Fase 1 COCOON eindigt

De Nederlandse bijdrage aan COCOON bestaat onder meer uit aanpassing van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). Dit is het primair kader voor ons stortbeleid. Het LAP wijzigt in 2020 waarbij ook het stortbeleid op onderdelen wordt aangepast. Vanuit het project COCOON is een actieplan voor deze thema’s opgesteld. Daarmee eindigt fase 1 van het project. De komende twee jaar (fase 2) wordt gemonitord hoe stakeholders de acties oppakken. Daarin wordt gebruikt gemaakt van de vele ‘good practices’ die zijn opgehaald bij andere COCOON-partners.