Grondwater en Ruimtelijke ordening

De Weeren palenpad Amsterdam 2013-02-04

Onbekendheid over de rol die grondwater kan spelen in het realiseren van ambities is mogelijk een van de redenen dat grondwater in het spoor van de ruimtelijke ordening weinig zichtbaar is. De ruimtelijke plannen zoals een structuurvisie en het bestemmingsplan kunnen veel beter worden gebruikt voor het behartigen van grondwaterbelangen.

Het uitwisselen van goede voorbeelden/praktijkkennis is een doeltreffende manier om grondwater te betrekken in de gemeentelijke omgevingsvisie. Dat gebeurt op deze website door inzicht te geven hoe grondwaterbelangen geagendeerd kunnen worden en door instrumenten, voorbeeldteksten en handvatten te bieden. Voor 7 grondwaterdeelbelangen zijn deze onderdelen ook uitgewerkt in een factsheet.

Agendering van grondwaterbelangen

connected

Dit proces begint al veel eerder dan het opstellen van een omgevingsvisie.

Factsheets grondwaterbelangen

Wadi

Er zijn voor 7 grondwater(deel)belangen factsheets opgesteld.

Generiek

Benthemplein Rotterdam

Generieke/algemene (voorbeeld-)teksten waar meerdere factsheets naar verwijzen.

Instrumenten

Instrument torenmodel

Voor het proces van agendering en uitwerking van grondwaterbelangen in de omgevingsvisie.