Grondwater in de omgevingsvisie

De Omgevingswet treedt in 2022 in werking en verplicht het Rijk, provincie en gemeente tot het opstellen van een omgevingsvisie. Over de termijn waarbinnen de omgevingsvisie moet worden opgesteld maakt het Rijk met de provincies en gemeenten nog afspraken. Voor bodem- en grondwaterdeskundigen is het belangrijk te weten welke informatie relevant is in het proces.

Deze brochure geeft (grond)waterdeskundigen van gemeenten, waterschappen en provincies wegwijzers voor de stappen die zij kunnen zetten om een toekomstvisie op het (grond)watersysteem te ontwikkelen. De wegwijzers helpen om koers te zetten bij de vragen waar (grond)waterdeskundigen van gemeenten, provincies en waterschappen momenteel voor staan:

  • Hoe ga je te werk om de ambities voor (grond)water voor in de Omgevingsvisie te bepalen?
  • Hoe zorg je dat de ambities voor (grond)water landen in de omgevingsvisie, omgevingsplan/omgevingsverordening en in ruimtelijke projecten en (water)programma’s?

De wegwijzers in deze brochure zijn ontleend aan ervaringen uit de praktijk.

In de factsheet vragen we je aandacht voor het bodemwatersysteem.
Bij het opstellen van een omgevingsvisie is het namelijk belangrijk ook hier rekening mee te houden. Deze brochure is bedoeld voor de bodem- en grondwaterdeskundige binnen een provincie, gemeente of waterschap en voor de opsteller van de omgevingsvisie.