Voorbeeldenboek klimaatadaptatie

Beeldmerk UP Bodem & OndergrondEen bundeling van inspirerende in Nederland succesvol toegepaste klimaatadaptieve projecten. We hebben voor u een selectie gemaakt van projecten met maatregelen in verschillende bodemtypen, in gebieden met verschillende functie, en van verschillende schaalgrootte. We bieden u informatie om zelf in de praktijk te kunnen toepassen in maatregelen of te gebruiken in beleids- of besluitvorming.

Onderstaande voorbeelden zijn ontsloten via 3 Infographics:

weten_willen_werken