Factsheets grondwaterbelangen

In een factsheet komen vier elementen aan bod:

 1. Agendering
  Helpt de sectorale (grondwater-)deskundige om grondwater ‘op de kaart te zetten’. Zijn doelgroep bestaat uit bestuurders, en diegenen die de structuurvisie opstellen en op het juiste moment van de juiste informatie moeten worden voorzien. Dit is het belangrijkste element van de factsheets.
 2. Wettelijke verplichtingen
  Biedt kaders die de gemeente ertoe verplichten om in de ruimtelijke ordening rekening te houden met grondwaterbelangen. Ook komen andere (gemeentelijke) plannen aan de orde waarin grondwater eveneens aan de orde is en kaderstellend kan zijn voor grondwater in de ruimtelijke ordening (zoals het gemeentelijk rioleringsplan).
 3. Voorbeeldteksten
  Hier ligt de focus op besluitvorming , ambities, acties, keuzes maken en inpasbaarheid. Hier worden voorbeelden gegeven voor de wijze waarop grondwater daadwerkelijk in de structuurvisie kan worden meegenomen en vorm krijgt.
 4. Handvatten voor de praktijk
  Geeft met voorbeelden aan hoe het grondwaterbelang naar de uitvoeringspraktijk (bijvoorbeeld in het bestemmingsplan) kan worden vertaald.

Wat betreft deze laatste drie onderdelen zijn de factsheets eerder een kookboek met tips voor een meergangen maaltijd met een keuze uit verschillende ingrediënten, dan een compleet en kant en klaar sjabloon dat alleen nog maar hoeft te worden ingevuld.

Aan het slot van iedere factsheet zijn teksten opgenomen (‘meer algemene teksten’) die zijn aangetroffen in gemeentelijke structuurvisies, en voor derden bruikbaar kunnen zijn. Ze bevatten veel ‘couleur locale’, zijn daarom niet 1 op 1 toepasbaar voor derden, maar kunnen wel helpen bij het op de kaart zetten van het grondwaterbelang. Daarom is besloten deze teksten toch beschikbaar te stellen.

Niet normatief

De teksten in de factsheets geven voorbeelden uit de praktijk en bieden de gebruiker de mogelijkheid om van kennis en ervaring van anderen gebruik te maken. Het is meestal nog wel noodzakelijk om de teksten af te stemmen op de specifieke situatie in de eigen gemeente. In die zin zijn de teksten niet meer dan voorbeelden en zeker geen normatief kader. Het gebruik van voorbeeldteksten is geen kwestie van ‘moeten’ maar van ‘mogen’.

Actualiteit

De factsheets beogen een goede doorsnede te bieden maar zijn niet per definitie volledig en binnenkort ook niet meer 100% actueel omdat op het gebied van bodem/ondergrond/grondwater en ruimtelijke ordening de nodige ontwikkelingen gaande zijn.

De factsheets bevatten de nodige verwijzingen naar websites, indien deze links na verloop van tijd niet meer actueel zijn, dan horen wij dat graag.

In de factsheets wordt met een x de naam van een gemeente of een gebied binnen de gemeente aangeduid als het noemen van die naam verder niet van belang is.

In de factsheets wordt regelmatig verwezen naar algemene teksten die voor ieder factsheet/deelbelang identiek zijn.