Factsheet grondwater(deel-)belang: ecosysteemdiensten

Definitie

Dit factsheet heeft betrekking op de ‘diensten’ die het grondwater levert aan het ecosysteem. Het focust daarbij op de rol in de vochtvoorziening van planten en bodem en de rol in natte natuur.

De Weeren palenpad Amsterdam

De levering van ecosysteemdiensten, nu en in de toekomst, wordt als waardevol beschouwd. Daarom is het van belang te proberen de potentie van de bodem en het grondwater daarin voor de levering van deze diensten te behouden en zo mogelijk te versterken.

Ruimtelijke ingrepen kunnen een negatieve invloed hebben op de mate waarin het grondwater deze diensten kan verlenen.