Handvatten grondwaterbeheer

In een structuurvisie kan worden aangegeven of en hoe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen worden gestuurd door bijvoorbeeld grondwaterbelangen. Soms kan door combinatie van functies goed met grondwater rekening worden gehouden.

Algemene teksten

Gebiedsontwikkeling en locatiekeuze

N.v.t.

Functiecombinaties

De structuurvisie kan een stimulerende rol vervullen bij het zoeken naar allerlei denkbare combinaties van gebruik van grondwater, zoals bodemsanering, bodemenergie, het gebruik van grondwater voor productieprocessen en koeling, het aanvullen van beken etc..

Combinatie bodemenergie en aanpak grondwaterverontreiniging: