Handvatten Grondwater en overig gebruik

In een structuurvisie kan worden aangegeven of en hoe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen worden gestuurd door bijvoorbeeld grondwaterbelangen. Soms kan door combinatie van functies goed met grondwater rekening worden gehouden.

Algemene teksten

Gebiedsontwikkeling en locatiekeuze

n.v.t.

Functiecombinaties

n.v.t.