Relaties van grondwater met andere beleidsthema’s

Het grondwaterbelang wordt tastbaarder als het wordt gekoppeld aan herkenbare beleidsthema's. In de structuurvisie kan grondwater worden gekoppeld aan veelgebruikte beleidsthema’s.

Voorbeelden zijn:

  • Thema ‘werken’: veel mensen in onze gemeente werken in de industrie die voor een belangrijk deel afhankelijk is van schoon water, koelwater, voldoende water.
  • Thema ‘wonen’: de laatste jaren ondervinden sommige wijken steeds meer wateroverlast die door de klimaatverandering alleen maar erger kunnen worden. Goed beheer van grondwater is daarom van essentieel belang voor de leefbaarheid van de stad.
  • Thema ‘wonen’: ons grondwater is van groot belang voor een gezond stadsklimaat. Parken hebben geen bestaansrecht zonder goede waterhuishouding. Ook de grondwatergevoelige natuur in onze gemeente heeft belang bij voldoende hoge grondwaterstanden. Groen en natuur dragen fors bij aan de leefbaarheid van de stad, sociale cohesie, een gezond stadsklimaat en hebben zelfs een positief effect op vastgoedprijzen.
  • Thema ‘duurzaamheid’: de bodem van onze stad is geschikt voor warmte-/koudeopslag. De gemeente stimuleert het gebruik van warmte-/koudeopslag omdat dit bijdraagt aan onze duurzaamheidsdoelstellingen en bovendien gunstig is voor de portemonnee van de burger.
  • Thema ‘leefbaarheid’: een voldoende hoge grondwaterstand voorkomt paalrot. Dit is van groot belang omdat in sommige wijken van de stad paalrot een dreigend probleem aan het worden is met forse financiële consequenties voor burgers en bedrijven.
  • Thema ‘leefbaarheid’: een voldoende hoge grondwaterstand is noodzakelijk om ons cultureel erfgoed te conserveren.
  • Thema ‘leefbaarheid’: volkstuinen, biodiversiteit, lagere temperaturen in de zomer.