Bodeminformatiebeheer

bodeminformatiebeheer

Het Bodeminformatiebeheer vormt een schakel tussen de decentrale opslag van bodemdata over bodemonderzoek en -sanering en de landelijke vraag naar samenhangende bodeminformatie. Burgers, makelaars, projectontwikkelaars, beheerders van ondergrondse infrastructuur en de overheid zelf: allen hebben in toenemende mate behoefte aan informatie op maat. Deze website voorziet in deze behoefte door via deelprojecten en producten dit samenhangende bodeminformatiebeheer te laten zien.

Het bodeminformatiebeheer dient vooral de interne (organisatie) gebruiksdoelen, bijvoorbeeld voor het opstellen van bodemkwaliteitskaarten, beleidsrapportages of het opstellen van een landsdekkend beeld. Het vormt een landelijke schat aan informatie die helpt risico's te mijden of juist kansen in de ondergrond te benutten.

Het bodeminformatiebeheer staat op de agenda van diverse landelijke ontwikkelingen. Voorbeelden daarvan zijn Publieke Dienstverlening Op de Kaart, de basisregistratie ondergrond (BRO), gegevensverkenningen in het kader van de Omgevingswet (Laan van de Leefomgeving, Informatiehuizen), INSPIRE en STRONG.

In de huidige landelijke voorziening (DINO-BLK) wordt informatie rond bodemonderzoek en -sanering centraal opgeslagen en ontsloten richting bijvoorbeeld Bodemloket.nl, Atlas Leefomgeving en de WKO Tool Nederland. DINO-BLK heeft nog geen landelijke dekking: enkele provincies en gemeenten doen niet mee.

Bodeminformatiebeheer is een landelijk project van Bodem+ in opdracht van provincies, gemeenten en Rijk. Deze partijen adviseren Bodem+ via een Klankbordgroep.

Meer informatie

Downloads