Bodemonderzoek

Aanleiding

De keuze voor een type bodemonderzoek hangt af van de aanleiding en het doel van het bodemonderzoek.

Type bodemonderzoeken

Het meest bekende bodemonderzoek is het milieuhygiënische of chemische bodemonderzoek, maar er zijn meer type bodemonderzoeken.

Onderzoekstechnieken

Uitleg over de verschillende typen:  milieuhygiënische-, biologische-, geotechnische- en geohydrologische bodemonderzoekstechnieken.

Kwaliteitsborging

In Nederland kennen we beoordelingsrichtlijnen, protocollen en normeringen die helpen bij het uitvoeren van onderzoek.

Bodemkaart 20110620 3437