BRL 6000 Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en nazorg

Nazorg is een belangrijk aspect van bodemsanering en isolerende voorzieningen. De eisen over nazorg zijn opgenomen in de BRL 6000 Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en nazorg en onderliggende protocollen.