Werkgroep 'Handleiding voor nazorg in de bovengrond'

Onduidelijk is nog hoe omgegaan wordt met nazorg in de bovengrond. De reden is dat er bij nazorg verschillende elementen komen kijken die vaak pas achteraf van de sanering een rol gaan spelen. Hierover zou juist voorafgaand aan de sanering duidelijk afspraken gemaakt moeten worden zodat men vooraf stil staat bij de consequenties die een bepaalde sanering aan bijvoorbeeld nazorg met zich meebrengt.

Opdracht
De handleiding moet leiden tot werkbare afspraken voor functiegericht saneren in de bovengrond waarin nazorg, gebruiksbeperkingen en ander elementen die komen na afronding van een sanering worden geïntegreerd in het afwegingsproces van een sanering of ontgraving. De vraagstelling moet integraal benaderd worden.
In de handleiding zouden de volgende zaken behandeld moeten worden:
- de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen inzichtelijk
- handhaving
- bemonsteringsstrategie
- functiewijzigingen
- registratie
- gebruikersfunctie en nazorg
- gebruiksbeperking
- duidige nabestemmingsregels
- nazorgverplichtingen
- communicatie en informatie overdracht
De werkgroep geeft aan hoe de handleiding eruit zou moeten zien en welke zaken erin behandeld wordt.
Duidelijk moet zijn voor wie de handleiding is bedoeld. De uitkomst van de sessie wordt door de secretaris beschreven in een korte notitie waarna dit mogelijk kan leiden tot een projectvoorstel.

Deelnemers

Rob van Otterloo gemeente Dordrecht
Koen van Rooijen provincie Utrecht
Jenco de Groot provincie Zuid-Holland
Kees de Vette gemeentewerken Rotterdam
Wouter van Hoorn provincie Gelderland
Astrid Wormsbercher-Smit provincie Noord-Holland
Aernoud Pasop (secretaris) Bodem+


Downloads