Richtlijnen uitvoeringsregeling stortbesluit bodembescherming

In de Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming worden een aantal richtlijnen genoemd. De richtlijnen beschrijven het minimale beschermingsniveau dat gerealiseerd moet worden in het kader van het Stortbesluit bodembescherming.

Hieronder staan de richtlijnen die zijn opgenomen in de uitvoeringsregeling. Het streven is hier alle richtlijnen ter beschikking te stellen.

Downloads