Herontwikkeling voormalige stortplaatsen

In de provincie Gelderland zijn er ruim 750 voormalige stortplaatsen. Ze liggen in de landelijke gebieden en ook nabij, of zelfs in, de bebouwde kom. De ruimtelijke ontwikkeling van deze voormalige stortplaatsen is helaas vaak achtergebleven bij de omgeving. Hierdoor zijn ze als 'rotte plekken' zichtbaar.

Het boekje 'Herontwikkeling voormalige stortplaatsen (pdf, 1.4 MB)' vormt de afsluiting van uitgevoerde haalbaarheidsstudies naar de mogelijkheden tot herontwikkeling van deze terreinen. Met deze publicatie laat de provincie Gelderland voorbeelden zien van hoe deze gebieden zo kunnen worden ontwikkeld dat ze weer aansluiting vinden bij de omgeving. Daarnaast wil de provincie Gelderland duidelijk maken dat de beleidsmatige en technische oplossingen voor deze herontwikkeling een breed scala van mogelijkheden biedt.

Voor meer informatie over de publicatie hierboven kunt u contact opnemen met de heer W. van Hoorn (w.van.hoorn@prv.gelderland.nl) van de afdeling Bodem & Afval, dienst Milieu & Water van de provincie Gelderland, telefoon (026) 359 99 63.