Afbouw IBC locaties

Typologie- studie naar soorten IBC-locaties, in overleg met stakeholders, handelingsperspectief bieden.

In dit document beschrijven we:

  • de redenen waarom de afbouw van IBC-locaties zo lastig van de grond komt;
  • handelingsperspectieven om tot afbouw te komen;
  • hoe we tot afbouw kunnen komen en het belang van initiatief nemen daarbij;
  • een reflectie op de resultaten.

In de bijlagen beschrijven we:

  • beschikbare instrumenten;
  • de verantwoording: waarop zijn de inzichten in dit rapport gebaseerd.
Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond