Praktijkvoorbeelden Nazorg / ontwikkelingen stortplaatsen

Op deze pagina staan links naar projecten en documenten die te maken hebben met de nazorg van bodemsaneringen en de ontwikkeling van voormalige stortplaatsen.

Overdracht nazorgverplichtingen aan nazorgorganisatie
De gemeente Arnhem heeft een praktijkvoorbeeld beschikbaar gesteld over de overdracht van de nazorg van een omvangrijke grondwaterverontreiniging van de initatiefnemer van de sanering aan een nazorgorganisatie. Dit voorbeeld geeft de aandachtspunten bij de overdracht van de nazorg vanuit perspectief van de initatiefnemer, nazorgorganisatie en bevoegd gezag Wbb.

Praktijkvoorbeeld overdracht nazorg voormalig Neproma-terrein in Arnhem.

Ontwikkeling van voormalige stortplaatsen
Hieronder vindt u links naar twee voorbeelden over de ontwikkeling van voormalige stortplaatsen uit de gemeenten Maastricht en Dordrecht, waarbij de sanering van de stortplaatsen en de gebiedsontwikkeling hand in hand gaan.

  • Project 'Wonen op de belt' in Maastricht: ontwikkeling van een voormalige stortplaats tot een woongebied.
  • Project 'Polder Stededijk'in Dordrecht: opnemen van een voormalige stortplaats in een typisch Hollands natuurgebied.

Meer informatie