De ontwikkeling van Polder Stededijk in Dordrecht

Praktijkvoorbeeld: Het opnemen van een voormalige stortplaats in een typisch Hollands natuurgebied

De ontwikkeling van de polder Stededijk in de Sliedrechtse Biesbosch bleef lange tijd achterwege door de aanwezigheid van een oude stortplaats, bekend staand als ‘De Stort van Troost’. Via een unieke aanpak is het mogelijk deze oude stortplaats op te nemen in dit typisch Hollandse natuurgebied. Door saneringsmaatregelen en de ontwikkeling van het gebied te combineren kan de stortplaats met de hele polder ontwikkeld worden tot natuur- en recreatiegebied. Deze aanpak wordt beschreven in het visiedocument Polder stededijk.

Van deze opvallende ontwikkeling is in opdracht van SKB ook een leergeschiedenis opgetekend. Hierin worden vragen beantwoord als 'Welke processen gingen vooraf aan de kentering?', 'Hoe zijn deze processen verlopen en wat werd ervan geleerd?' en 'Kunnen anderen, niet rechtstreeks betrokkenen, iets leren van de aanpak van Polder Stededijk?'.

Contact

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de heer R. Mank (r.mank@dordrecht.nl) van de gemeente Dordrecht.

Externe links